Chuyên trang luyện chữ đẹp

Đây là trang tài liệu mở dành cho mọi đối tượng yêu thích việc luyện chữ đẹp. Cùng với đó là nơi chia sẻ tài liệu giáo án, chuyên đề giáo dục tiểu học dành cho sinh viên và giáo viên tiểu học. Với thiết kế với các chuyên đề như: Cách viết chữ đẹp, mẫu chữ đẹp, tài liệu luyện chữ, nghệ thuật thư pháp, chuyên đề tiểu học.

Cách viết chữ đẹp

Người luyện chữ sẽ tham khảo về cách viết chữ thường và chữ hoa theo bảng chữ cái tiếng việt. Các bài viết về chữ ghép hay còn gọi là kĩ thuật ghép chữ. Cách viết bảng chữ hoa sáng tạo, chữ viết nghệ thuật hay chữ cách điệu. Tham khảo thêm về kĩ năng trình bày bảng đẹp, cùng nghệ thuật trang trí bảng viết.

Tài liệu luyện chữ đẹp

Người luyện có thể tham khảo dễ dàng trực quan về giáo án luyện chữ, Những video hướng dẫn luyện chữ online, Và không thể thiếu đó chính là sự tư vấn về học liệu hiệu quả như: bút luyện chữ đẹp, vở luyện chữ đẹp,… Phần tiếp theo mà chúng tôi tin rằng mỗi học viên luyện chữ luôn muốn tìm kiếm.

Mẫu chữ đẹp

Đó chính là những mẫu chữ đẹp tham khảo để có sự so sánh và học hỏi. Với những bài thi viết chữ đẹp trên giấy và vở tập viết. Những chữ viết bảng cùng nghệ thuật trang trí bảng đáng tham khảo. Bổ sung thêm với những bạn muốn luyện chữ nghệ thuật. Chúng tôi xây dựng chuyên đề nghệ thuật thư pháp.

Thư Pháp và chuyên đề tiểu học

Với những bài viết chia sẻ về phương pháp tự học thư pháp và những mẫu thư pháp đẹp mắt. Chuyên đề tiểu học là nơi chia sẻ giáo án tiểu học với các lớp từ lớp 1 tới lớp 5. Các chuyên đề hay về toán tiểu học và tiếng việt tiểu học của cộng đồng giáo viên tiểu học đều sẽ được đăng tải và giới thiệu. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nơi lưu trữ tài liệu và bài viết chia sẻ về luyện chữ đẹp nói riêng. Chuyên đề giáo dục tiểu học nói chung.

Cách tải tài liệu chuyên đề tiểu học