Category Archives: Tiếng Việt tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP LUYỆN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 1 TRONG CÁC TIẾT TẬP ĐỌC

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

TÊN ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP LUYỆN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 1 TRONG CÁC TIẾT TẬP ĐỌC” Đây là sáng kiến kinh nghiệm do thầy Phạm Thế Hùng chia sẻ trên nhóm CHÚNG TÔI LÀ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Tải bàn mềm vui lòng ấn đường link sau: Sáng kiến kinh nghiệm […]

Các bài tập làm văn mẫu dành cho học sinh lớp 2

các bài tập làm văn mẫu cho học sinh lớp 2

Một số bài tập làm văn mẫu dành cho học sinh lớp 2 Bài tập làm văn mẫu dành cho học sinh lớp 2. Giúp bố mẹ và thầy cô sẽ giúp học sinh lớp 2 có những định hướng tốt hơn trong cách miêu tả. Thêm vào đó là cách hành văn, Thầy cô […]

Call Now Button